نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

لیست وسایل آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

 

 

 

لیست وسایل آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

ردیف

عنوان آزمایش

نام دستگاه مورد نیاز

1

محاسبه ممان اینرسی

دستگاه دیسک غلتان و سطح شیبدار

2

بررسی نیروی گریز از مرکز

اهرم دوار

3

بالانس محور

محور با اجرام متغییر

4

حرکت ژیراسکوپی

ژیراسکوپ

5

ارتعاشات جرم و فنر

سیستم جرم و فنر

6

شعاع ژیراسیون

آونگ جسم صلب

7

پدیده تشدید

تیر دوسر لولا با نامیزانی چرخان

8

بررسی میرایی و کاهش لوگاریتمی

تیر یکسر لولای صلب با نامیزانی چرخان

9

گاورنر

گاورنر