نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

آزمایشگاه پنوماتیک

 

 

 

لیست وسایل آزمایشگاه پنوماتیک

ردیف

نام دستگاه/وسایل/مواد

تعداد

کاربرد

1

میز کار ایستاده

6

*

2

جک های هیدرولیکی

4

اعمال قدرت خطی

3

هیدروموتور

2

اعمال قدرت دورانی

4

شیرهای کنترلی هیدرولیکی

10

کنترل جهت جریان

5

شیرهای کنترلی پنوماتیکی

30

کنترل جهت جریان

6

جک های پنوماتیکی یک طرفه

2

اعمال قدرت خطی

7

جک های پنوماتیکی دو طرفه

6

اعمال قدرت خطی

8

دستگاه مینی plc (لوگو)

4

کنترل برنامه پذیر مدار

9

برد کلید برقی

2

قطع و وصل جریان برق

10

آداپتور

2

تنظیم ولتاژ

11

شیلنگ پنوماتیک

60 متر

انتقال هوا

12

شیلنگ هیدرولیک

8

انتقال روغن

13

مخزن هیدرولیک 

2

ذخیره و فیلتراسیون روغن

14

پمپ هیدرولیک

2

افزایش فشار روغن

15

کمپرسور باد یخچالی

2

افزایش فشار هوا

16

کمپرسور باد 50 لیتری

1

افزایش فشار هوا

17

سیم های برق فیش دار

20

انتقال جریان برق و سیگنال

18

ویدیو پروژکتور

1

نمایش تصویر

19

پرده نمایش

1

*

20

رایانه و تجهیزات مرتبط

1

*