ریاست دانشکده

 

 

 

نام: محمد جواد                                   

نام خانوادگی: محمودآبادی                                  

گروه آموزشی:دانشکده/بخش: مهندسی مکانیک                                                                         

مرتبه علمی: استادیار                                        

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری    

محور تخصصی: هوش مصنوعی                        

آدرس الکترونیکی: mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir      

 

 

 

 

تحصیلات

 

درجه مدرک

رشته/گرایش

دانشگاه

تاریخ دریافت مدرک

کارشناسی

مکانیک/طراحی جامدات

شهید باهنر کرمان

دانشکده مهندسی سیرجان

31/6/1384

کارشناسی ارشد

مکانیک/طراحی کاربردی

شهید باهنر کرمان

31/6/1386

دکتری

مکانیک/طراحی کاربردی

داتشگاه گیلان

31/6/1391

 

 

دانلود رزومه کامل