لیست دروس و چارت پیشنهادی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
سرفصل دروس رشته رباتیک دانلود (1,036.9k)
سرفصل دروس رشته علوم مهندسی دانلود (19,151.4k)
سرفصل دروس کارشناسی مهندسی مکانیک - بدون گرایش دانلود (1,248.0k)
سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی دانلود (17,384.1k)
چارت پیشنهادی دروس مهندسی مکانیک دانلود (513.5k)