بخش مهندسی مکانیک

 

 

اخبار و اطلاعیه ها

 

ریاست بخش: دکتر محمدرضا مفیدی          تلفن: 41522089

 

کارشناس بخش: خانم علیرضازاده                        تلفن: 41522052

 

 

سرفصل دروس رشته های تحصیلی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

لیست دروس مهندسی مکانیک ورودی 89 و بعد

چارت پیشنهادی دروس مهندسی مکانیک ورودی 89 و بعد

لیست دروس رشته مهندسی رباتیک

سرفصل دروس رشته علوم مهندسی

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه حرارت و سیالات)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه  الکترونیک)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه طراحی کاربردی)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه مکانیک سازه)

برنامه درسی رشته علوم مهندسی (خوشه نقشه برداری)