نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی

برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی


برگزاری جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی و مهارتی

فرآیند اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی مهارتی از هفته اول بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور شناسایی و معرفی الگوی مناسب دانشجویی، شناسایی استعدادهای برتر علمی، مهارتی، کارآفرینی و فرهنگی در بین دانشجویان فنی و حرفه ایی، نشست تصمیم گیری برگزاری اولین دوره  جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه با رویکرد فنی مهارتی با حضور اعضای تخصصی شاخص های سنجش دانشجوی نمونه به تفکیک آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیت بدنی برگزار شد.

مقرر شد، فرآیند اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه با رویکرد فنی مهارتی از هفته اول بهمن ماه سال جاری آغاز شود .

برنامه زمانبندی و اطلاعات تکمیلی طی بخشنامه متعاقبا اعلام می شود.