۱۳ دی آخرین فرصت ثبت نهایی زائرین عتبات دانشگاهی

۱۳ دی آخرین فرصت ثبت نهایی زائرین عتبات دانشگاهی

دانشگاهیانی که در قرعه کشی هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان به عنوان زائر اصلی یا ذخیره انتخاب شده‌اند تا ۱۳ دی ماه فرصت دارند، ثبت نام خود را نهایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاهیانی که در قرعه کشی هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان به عنوان زائر اصلی یا ذخیره انتخاب شده اند، جهت نهایی کردن ثبت نام خود تا ۱۳ دی ماه فرصت دارند به آدرس www.labbayk.ir بخش سامانه جامع عتبات دانشگاهیان، مراجعه کنند.

متقاضیان تشرف به عتبات عالیات لازم است در تاریخ ذکر شده با وارد کردن کدملی و شماره شناسنامه به صفحه ثبت نامی خود در سایت لبیک وارد شده و ضمن تایید اطلاعات خود نسبت به نهایی کردن ثبت نام اقدام کنند.

افرادی که در هنگام ثبت نام مجرد بوده اند و تقاضای اعزام به صورت متاهلی دارند و یا زائرینی که انتخاب شده اند و همراهشان امکان تشرف ندارد و می خواهند نوع اعزام را به مجردی تغییر دهند، می توانند با دفتر ستاد در استان تحصیل خود تماس برقرار کنند تا در صورت امکان این تغییر برای آنها انجام گیرد.

عدم نهایی کردن ثبت نام تا تاریخ قید شده به منزله انصراف از اعزام تلقی می شود و افراد ذخیره جایگزین خواهند شد. افراد بعد از نهایی کردن ثبت نام برای دریافت وام معرفی خواهند شد، بنابرین نهایی کردن ثبت نام شرط لازم برای بقیه مراحل است.

زائرین اصلی و ذخیره بعد از نهایی کردن ثبت نام برای تحویل مدارک باید به دفاتر ستاد در استان محل تحصیل خود مراجعه کنند و طبق زمانبندی قید شده در دفترچه راهنما مدارک خود را تحویل دهند.