اعضای هیئت علمی و اساتید به ترتیب حروف الفبا اعضای هیئت علمی و اساتید به ترتیب حروف الفبا

نمایش 15 نتیجه
از 1
 
میثم آتش افروز

میثم آتش افروز 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مهدی آخوندی زاده کرانی

مهدی آخوندی زاده کرانی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
نسرین امینی زاده

نسرین امینی زاده 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مجتبی بیگ زاده عباسی

مجتبی بیگ زاده عباسی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه صنعتی برلین/آلمان غربی
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
یاسر تقی پور لاهیجانی

یاسر تقی پور لاهیجانی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد حسینی

محمد حسینی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شیراز
تخصص: 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
احسان حسن زعیم

احسان حسن زعیم 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
مسعود خالقی

مسعود خالقی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز
تخصص: 
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: 
سید مسعود ستوده بحرینی

سید مسعود ستوده بحرینی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه یزد
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
رحیم شمس الدینی

رحیم شمس الدینی 

مدرک تحصیلی: دکتری از یزد
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
امین صفی جهانشاهی

امین صفی جهانشاهی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
اصلان عباسلو

اصلان عباسلو 

مدرک تحصیلی: دکتری از شهید باهنر کرمان
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
محمد جواد محمود ابادی

محمد جواد محمود ابادی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه گیلان
تخصص: 
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: 
احمد مشایخی

احمد مشایخی 

مدرک تحصیلی: دکتری از صنعتی اصفهان
تخصص: 
مرتبه علمی: 
پست الکترونیکی: 
محمد رضا مفیدی

محمد رضا مفیدی 

مدرک تحصیلی: دکتری از دانشگاه صنعتی لولئو - سوئد
تخصص: 
مرتبه علمی: استادیار
پست الکترونیکی: 
نمایش 15 نتیجه
از 1