ساختار پایان نامه ها

نام دریافت فایل
نحوه نگارش جدید (شامل فایل لایه باز طرح جلد پایان نامه) دریافت
راهنمای نگارش پایان نامه ها دریافت
نمونه پایان نامه کتابی (مرجع نویسی به صورت شماره ای)
دریافت
راهنمای برش پایان نامه در قطع وزیری و آدرس مرکز صحافی دریافت